Missie

VESOFO vzw, Vereniging van de Sociale Fondsen van de social‑profitsector (PC 337) is een dienstverlenende vzw opgericht door de sociale partners van de social-profitsector. Zij levert verschillende diensten aan 8 juridische entiteiten die actief zijn op het vlak van vorming, werkgelegenheid en het beheer van fondsen voor bestaanszekerheid.
Met name de vzw’s APEF, FEBI, IF-IC, VIVO, VSPF en OFP zijn lid van VESOFO.
Document: Missie, Visie, Waarden.
VESOFO biedt 4 soorten diensten aan de leden:

  • Boekhouding en Financiën voor de vzw’s en fondsen voor bestaanszekerheid  die 50 juridische entiteiten overkoepelen
  • Personeelsadministratie voor de werknemers van de hierboven vermelde vzw’s (ongeveer 170 werknemers)
  • Beheer van informaticanetwerk van alle werknemers eveneens integratie van de databases inbegrepen DBoss applicatie (DataBase Of Social Sector) en Marbitool.
  • Logistiek : onthaal, telefoon, economaat, onderhoud en gebouwbeheer

De 8 leden vzw’s groeperen fondsen van bestaanszekerheid die momenteel actief zijn in volgende domeinen en sectoren:

  • Sociale Maribel = werkgelegenheid creëren
  • Risico- en kansengroepen = stimuleren en financieren van vorming en opleiding
  • Tweede pensioenpijler = uitbouw van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel
  • Andere domeinen

VESOFO wordt bestuurd door een paritaire raad van bestuur.
De raad van bestuur is samengesteld uit verantwoordelijken van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de verschillende socialprofitsectoren.